Det er en full 14 dagers returrett for alle uåpnede produkter du kjøper fra oss. Send produktet du vil returnere til

Tahoor Store
Rubina Ranas Gate 2
0190 Oslo


Du må varsle oss om angreretten innen 14 dager fra fristen starter på mail@tahoor.no - Kalenderen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste arbeidsdag.

Uttrekningsperioden anses for å være overholdt dersom en melding sendes før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten påberopes, og innkallingen bør derfor gis skriftlig (uttaksform, e-post eller brev).