Det er en full 14 dagers returrett for alle uåpnede produkter du kjøper fra oss. Send produktet du vil sende tilbake til

Tahoor Store
Rubina Ranas Gate 2
0190 Oslo


Du må varsle oss om angreretten innen 14 dager fra fristen starter på mail@tahoor.no . Kalenderen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen slutter på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste arbeidsdag.

Uttaksperioden anses for å være overholdt hvis en melding sendes før utløpet av fristen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er påberopt, og varselet bør derfor skje skriftlig (uttaksform, e-post eller brev).

org: 920 057 799